Hjælpemidler til ordblinde

It-hjælpemidler kan hjælpe en ordblind, til at blive mere selvhjulpen i forhold til at læse og skrive. Der findes mange typer hjælpemidler til ordblinde, både til pc, tablet og smartphone. Hvilke hjælpemidler den ordblinde vælger afhænger af behov. Hvis det er et ordblind barn, vil barnet få tilbudt programmet CDord ,som er beregnet til pc og bliver lagt ind på barnets pc. Dette program til ordblinde består af et oplæsningsprogram og et ordforslagsprogram. Som barnet kan bruge til at få læst en tekst op, og få hjælp til stavning CDord viser forskellige forslag, når ordblinde barn vil stave et ord. Når det ordblinde barn bruger dette program, vil det ordblinde barn, blive mere selvhjulpen og kunne klare sig bedre i skolen. Hvis it-hjælpemidlerne bliver en del af hverdagen fra en tidlig alder, vil den ordblinde vende sig til dem og de vil blive lige så normale for den ordblinde som en trygt tekst er for en normal læser. Mange voksne ordblinde får også tilbudt CDord, hvis de får undervisning i en aftenskole.