Kompensering for ordblindhed

De fleste ordblinde kompenserer for deres manglende læse-og skrive færdigheder, uden at tænke over det. Eksempler på kompenserende strategier kan være at lytte, at tegne eller at huske noget udenad.

Kompensation er et middel til, at ujævne eller erstatte en funktionsnedsættelse f.eks. Ordblindhed. Og er samtidig et middel til at omgås vanskelighederne. Det handler om, at ordblinde finder forskellige måder at kompensere på dvs. finder en måde at håndtere egne problemer på. Og det er en god ide, at familien og skolen støtter den ordblinde, i at kompenser. Den ordblinde skal udvikle sin egen kompenserende strategi med støtte fra skole og familie, det fremme og motiverer den ordblindes indre drivkraft i forhold til at klare udfordringer i forhold til f.eks. uddannelse og job. Et eksempel på en strategi, kunne være at tegne dvs. kompensere visuelt for manglende læse og skrivefærdigheder.

Kompensering kan også komme fra, mennesker som den ordblinde møder i hverdagen. Hvis en lærer accepterer, at den ordblinde lærer på en anden måde, vil den pågældende læres adfærd gør den lettere for den ordblinde at være i en undervisningssituation. Derudover kan viden om it-hjælpemidler og et øget viden om ordblindhed hos skoler og uddannelsesinstitutioner være med til, at skabe en kompenserende arbejdsform, som gør det mere legalt at være ordblind.

It-hjælpemidlerne er med til, at kompensere de ordblinde for manglende afkodningsfærdigheder, ved at det er muligt både at se og hører teksten. Det kan ofte være med til, at øge forståelsen af teksten. Hvis tilgangen til kompenserende hjælpemidler øges, vil det forbedre mængden af læsning og skrivning hos de ordblinde og det vil gavne deres muligheder for, at få en uddannelse og job.