Hvad er ordblindhed?

Hvad er Ordblindhed/Dysleksi.

Ordblindhed eller Dysleksi, som er den internationale betegnelse: Er kendetegnet ved, at have vanskeligt ved, at lære at læse og have en varierende sprogforståelse på trods af normal eller en intelligens over gennemsnittet. Som ordblind kan du have vanskeligheder med opmærksomhed på sproglyde, lydafkodning af sproget, arbejdshastighed, stavning, arbejdshukommelse, sprogforståelse, sproglige færdigheder og ordmobilisering.

Ordblindhed/Dysleksi forekommer hyppigt og det siges, at det er 5-10 procent af befolkningen, der lider af Dysleksi. Ordblindhed/ Dysleksi opfattes som en sproglig indlæringsvanskelighed og det påvirker, den ordblindes mulighed for at udtrykke sig rent sprogligt. Ordblinde med en uddannelse har ofte gode sammenhængende læsefærdigheder, men de vil ofte læse langsommere end personer, som ikke er ordblinde. Derudover klare de sig dårligere i læsning af nonsensord, som er bogstaver, der er sat sammen og den ordblinde skal finde de bogstaver, der lyder som et ord. Her måles de fonologiske evner og stavning, og det er netop problemområder for en ordblind. Ordblindhed/ Dysleksi er ikke en intellektuel indlæringsvanskelighed og der er ingen sammenhæng mellem Ordblindhed/Dysleksi og intelligens.